Phương hướng Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tỉnh Bắc Ninh

Đối với tỉnh Bắc Ninh, y tế được xác định là lĩnh vực quan trọng, mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngành Y tế Bắc Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bài viết này sẽ trình bày những phương hướng chính trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan điểm phát triển

Phát triển hệ thống y tế Bắc Ninh tuân thủ theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh và quy hoạch của các ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong mỗi thời kỳ, phấn đấu trở thành tỉnh có hệ thống y tế đạt mức khá so với các tỉnh phía Bắc

Phát triển hệ thống y tế tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững

Phát triển y tế tận dụng công nghệ và tích hợp với mô hình thành phố thông minh. Tập trung phát triển tuyến y tế cơ sở của tỉnh, nhất là tuyến huyện để phát huy vai trò chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 

Phát triển hệ thống y tế tỉnh Bắc Ninh gắn liền với các cụm dân cư nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao.

Phát triển hệ thống y tế tỉnh Bắc Ninh gắn với việc phát huy thế mạnh đặc thù của tỉnh, lợi thế so sánh với các vùng lân cận, cho phép tận dụng mọi nguồn lực nhất là lợi thế tự nhiên, bản sắc văn hóa trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát triển hệ thống y tế theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, trong đó y tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo.

Mục tiêu phát triển 

Bảng: Các chỉ tiêu y tế cơ bản đến 2030

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2025 Năm 2030
Chỉ tiêu sức khoẻ nhân dân
1 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi % <10 <8
2 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi % <15 <12
3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể thấp còi) % 13,6 <12
4 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin % ≥98 ≥98
5 Tuổi thọ trung bình Tuổi 75,5 76
6 Số năm sống khỏe Tuổi 67 68
Chỉ tiêu về nhân lực và dịch vụ y tế
1 Số bác sĩ/10.000 dân BS/10.000 dân 12 15
2 Số dược sĩ đại học/10.000 dân DS/10.000 dân 2,8 3
3 Số điều dưỡng/10.000 dân Đd/10.000 dân 25 33
4 Tổng số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường TYT xã) GB/10.000 dân 35 38
5 Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ làm việc % 100 100
6 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã % 100 100
7 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 96 98
8 Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 95 98
9 Dân số trung bình Người 1.542.776 1.747.405
10 Tốc độ tăng dân số  % 1,4 1,2
11 Tổng tỷ suất sinh con 2,1 2,1
12 Tỷ số giới tính khi sinh Số bé trai/100 bé gái 111 109

Nguồn: Tổng hợp

Định hướng phát triển

Phương hướng Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ quy hoạch phát triển y tế
  • Về tổ chức mạng lưới y tế

Công tác y tế cơ sở, công tác y tế dự phòng

Cụ thể, các biện pháp bao gồm đổi mới phương thức hoạt động y tế cơ sở bằng cách đa dạng hóa truyền thông và giáo dục sức khỏe, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động trạm y tế, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng bằng cách nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh và cải thiện quản lý vệ sinh môi trường. Đồng thời, việc duy trì và tăng nguồn lực cho y tế, ưu tiên cho y tế dự phòng và y tế cơ sở, cũng như nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử dụng ngân sách là các biện pháp được đề xuất. Đối với hoạt động trạm y tế, các biện pháp bao gồm bảo trì và cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động, và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Dân số – Kế hoạch hóa gia đình từ tuyến tỉnh, đến huyện, xã; triển khai đạt các chỉ tiêu cơ bản:

– Đến năm 2025: Quy mô dân số đạt khoảng 1,59 triệu người, duy trì mức sinh thay thế, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; Tỷ số giới tính khi sinh giảm dưới 111 bé trai/100 bé gái;

– Đến năm 2030: Quy mô dân số đạt khoảng 1,78 triệu người, duy trì mức sinh thay thế, tuổi thọ trung bình đạt 76 tuổi; Tỷ số giới tính khi sinh giảm dưới 109 bé trai/100 bé gái;

Công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cải thiện quy trình hành chính.

Công tác dược: Nâng cao hiệu quả công tác dược thông qua quản lý kê đơn thuốc, đảm bảo an toàn và hợp lý trong việc sử dụng thuốc, và đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế có chất lượng.

Hệ thống y tế ngoài công lập: Khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là của người cao tuổi.

  • Về nguồn nhân lực y tế và chất lượng bộ máy quản lý.

Ổn định tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng, ứng dụng thực tiễn đề tài nghiên cứu khoa học

– Đến năm 2025: Quy mô dân số đạt khoảng 1,59 triệu người, đảm bảo đạt 12 bác sĩ trên 10.000 dân. Do đó, phấn đấu phát triển đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đạt 1.900 bác sỹ vào 2025 và tiếp tục duy trì 100% xã phường có bác sỹ làm việc.

– Đến năm 2030: Quy mô dân số đạt khoảng 1,78 triệu người, đảm bảo đạt 15 bác sĩ trên 10.000 dân. Do đó, phấn đấu phát triển đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đạt 2.670 bác sỹ vào 2030 và tiếp tục duy trì 100% xã phường có bác sỹ làm việc.

  • Về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế

Cụ thể, các biện pháp như đơn giản hóa thủ tục hành chính, thuận tiện trong thanh toán chi phí, và quản lý điều hành đơn vị được đề ra. Đồng thời, việc xây dựng và lưu trữ bộ dữ liệu bệnh nhân giúp ngăn ngừa và theo dõi tình hình bệnh tật, cũng như các phương pháp điều trị và phác đồ thuốc. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và trạm y tế được yêu cầu triển khai phần mềm quản lý sức khỏe và tích hợp, liên thông, cập nhật dữ liệu sức khỏe giữa các phần mềm để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân toàn diện.

Một số Giải pháp phát triển

Tăng cường quản lý nhà nước về y tế

✅Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế

✅Thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực y tế

✅Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân

✅Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Phương hướng Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tỉnh Bắc Ninh

Tầm nhìn 2050

Đến 2050, hệ thống y tế tỉnh Bắc Ninh được hoàn thiện, hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn thành phố đáng sống; mạng lưới y tế cơ sở được phát triển và củng cố vững chắc. Kết hợp hài hòa giữa y tế công lập và y tế ngoài công lập, trong đó y tế công lập giữ vai trò nòng cốt; mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng cao. Cơ sở y tế ngoài công lập được xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trên cơ sở phát huy lợi thế của tỉnh. Đảm bảo mọi người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Phương hướng Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tỉnh Bắc Ninh” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

———————

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *