Phương hướng phát triển Quốc phòng, An Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Quốc phòng và An ninh là hai lĩnh vực trụ cột, đóng vai trò then chốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng ủy và chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bài viết này sẽ trình bày những phương hướng chính trong công tác phát triển Quốc phòng, An ninh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan điểm phát triển

– Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, với quân số thường trực thích hợp theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu có sức chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công an xã chính quy. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

– Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Mục tiêu phát triển

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công an xã chính quy. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông;

Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Mục tiêu cụ thể

– 100% các xã phường, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở mới.

– 100% các KCN được đầu tư xây dựng Đồn Công an khu công nghiệp.

– Toàn bộ các xã, phường, thị trấn được đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh.

– Hoàn thành xong đề án xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

– Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an các huyện, thị xã Lương Tài, Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành.

– Đầu tư Trang thiết bị phục vụ các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng Công an để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh chính trị trong tình hình mới.

Phương hướng phát triển Quốc phòng, An Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Định hướng phát triển

Xây dựng và phát triển lực lượng

– Chú trọng công tác tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp có chất lượng tốt, đúng quy trình thủ tục.

– Tập trung củng cố xây dựng dân quân tự vệ rộng khắp, lực lượng dự bị động viên thiết thực, hiệu quả; tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống thao trường huấn luyện, phòng trực – cho dân quân tự vệ cho xã phường, thị trấn.

– Thực hiện công tác huấn luyện, tập luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch.

– Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế

– Phát triển thế trận toàn dân, đảm bảo địa bàn tỉnh luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội lâu dài và qua đó củng cố vững chắc quốc phòng an ninh. Củng cố tăng cường lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, phường, cơ quan, tổ chức, nhà máy, doanh nghiệp đủ mạnh, ứng phó kịp thời mọi tình huống xảy ra.

– Xác định khu quân sự, an ninh, quy hoạch các công trình lưỡng dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đồng thời, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra.

– Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma tuý tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông phải là công việc thường xuyên của toàn xã hội và phải được quan tâm duy trì thường xuyên; Thực hiện các chương trình về phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và trẻ em trên địa bàn.

– Đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý người nước ngoài; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phản động; chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

– Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống có thể xảy ra không để bị động bất ngờ.

– Tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham mưu ngăn chặn, xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội hài hòa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế đồng thời với đảm bảo an ninh quốc phòng

– Trong bố trí các công trình xây dựng và bố trí dân cư, nhất thiết phải chú trọng đến yếu tố quốc phòng của tỉnh, tạo thành các cụm dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức,… liên hoàn, có thể phối hợp, hỗ trợ, ứng cứu nhau kịp thời, chặt chẽ.

– Xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế thời bình, đồng thời cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống; các công trình xây dựng cơ bản cho dân dụng, dân sinh bảo đảm sức chống đỡ cao; các công trình dân dụng ưu tiên bố trí tầng hầm làm nơi trú ẩn khi có tình huống.

-Xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc vững chắc, đáp ứng cuộc CMCN 4.0 và yêu cầu đòi hỏi chiến tranh không gian mạng.

– Phối hợp chặt chẽ toàn dân và các lực lượng chức năng (công an, quân đội) trong công tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh

Phương hướng phát triển Quốc phòng, An Ninh Tỉnh Bắc Ninh

– Xây dựng KVPT tỉnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh làm cơ sở xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

– Nâng cao chất lượng xây dựng các lực lượng trong KVPT vững mạnh và rộng khắp, trước hết xây dựng về quân sự và an ninh; thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, bảo đảm giữ vững ANCT – TTATXH tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.

       *Các công trình cần xây dựng trong khu vực phòng thủ

Đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ tại căn cứ chiến đấu số 01 của tỉnh; xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh tại căn cứ chiến đấu số 02; tiếp tục xây dựng và hoàn thành các công trình phòng thủ trong căn cứ chiến đấu của huyện, thành phố; xây dựng công trình phòng tránh, ẩn nấp đáp ứng yêu cầu của chiến tranh trong tương lai;

Ưu tiên đầu tư ngân sách, xây dựng các công trình phòng thủ, các dự án quan trọng trong căn cứ chiến đấu của các huyện, thành phố theo quy hoạch.

Tầm nhìn 2050

Lực lượng Quân sự, Công an tỉnh phát triển hiện đại, tinh nhuệ, sẵn sàng với mọi tình huống, đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội. Mọi người dân Bắc Ninh đều trở thành nhân tố quan trọng và tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ trật tự trị an xã hội.

Phương hướng phát triển Quốc phòng, An Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Phương hướng phát triển Quốc phòng, An Ninh Tỉnh Bắc Ninh” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

———————

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *