Định hướng phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và dân số đang tăng lên, việc định hướng phát triển nhà ở tại tỉnh Bắc Ninh trở thành một vấn đề cấp bách đòi hỏi sự quan tâm và xử lý một cách chín chắn. Nhà ở không chỉ đơn thuần là nơi cư trú mà còn là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của mỗi địa phương. Trong bối cảnh này, việc xây dựng chiến lược phát triển nhà ở không chỉ là một nhiệm vụ của chính quyền địa phương mà còn là một sứ mệnh toàn cầu, đòi hỏi sự đồng thuận và hợp tác của nhiều bên liên quan. 

Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh
Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

1. Quan điểm phát triển

– Phát triển nhà ở đô thị gắn với các dự án đầu tư khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có tổ chức bộ máy quản lý, duy trì văn minh hiện đại để cung cấp nhà ở cho chuyên gia, lao động trên địa bàn Tỉnh và nâng cao điều kiện sống của dân cư tỉnh Bắc Ninh. 

– Nhà nước tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả; có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở để giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường. 

– Việc phát triển nhà ở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; lồng ghép giữa cải tạo và xây mới để tăng tỷ lệ kiên cố hóa và diện tích sàn bình quân; sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý và bảo vệ môi trường; kiến trúc nhà ở phải phù hợp với phong tục, tập quán, đảm bảo thích ứng với điều kiện tự nhiên, phù hợp với bản sắc của địa phương. 

2. Định hướng phát triển

2.1. Khu vực đô thị

Định hướng đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt 40,5m2/người, năm 2030 đạt 46,34m2/người.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu đô thị Bắc Ninh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu đô thị Bắc Ninh

a) Tại các khu dân cư cũ

– Phát triển nhà ở theo hướng cải tạo, chỉnh trang nhà ở các khu dân cư hiện hữu; chỉnh trang theo hướng đồng bộ, hình thành cảnh quan đô thị đẹp, hiện đại, kết hợp với bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị. 

– Đối với những nhà ở cần sửa chữa, cải tạo, xây mới cần quy định rõ chiều cao, hình thức kiến trúc để tạo sự đồng nhất về mặt đứng công trình, tường nhà. 

– Các công tác phát triển đô thị cần thực hiện song song để nâng cao giá trị sử dụng nhà ở; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị. 

b) Tại các khu dân cư mới 

– Việc phát triển nhà ở phải tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,  uy hoạch chi tiết với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, bền vững; có đầy đủ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và các công cụ để quản lý việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trở thành đô thị loại I toàn tỉnh và trở thành thành phố trực thuộc trung ương. 

– Đảm bảo diện tích tối thiểu để phát triển nhà ở chung cư cao tầng, tạo điểm nhấn và định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. 

– Công tác phát triển đô thị cần thực hiện song song để thu hút dân cư lấp đầy khu vực này là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

c) Đối với các khu đô thị mới:

– Các khu nhà ở, KĐT có quy mô lớn phải có động lực phát triển để thu hút dân cư, dành quỹ đất đáng kể để dự trữ và đầu tư xây dựng các công trình công cộng cấp vùng. 

– Giảm tỷ lệ đất ở xuống mức tổi thiểu phù hợp, đặc biệt là các KĐT có quy mô trên 100ha nhằm giảm diện tích sàn nhà ở và quy mô dân số sinh sống trong các KĐT,  ạn chế áp lực về hạ tầng xã hội cho địa phương. 

2.2. Khu vực nông thôn

Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân tại khu vực nông thôn đạt 38,84 m2/người, đến năm 2030 đạt 41,12 m2/người. 

Kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nhà ở tại các điểm dân cư nông thôn về kiến trúc công trình, mật độ xây dựng, tầng cao công trình. Hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tiêu cực tới các không gian làng xóm truyền thống và các không gian di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn các điểm dân cư nông thôn. 

Phát triển nhà ở theo hướng xây dựng với mật độ thấp, xây dựng nhà ở có sân vườn, cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường và bản sắc văn hóa của địa phương. 

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí nông thôn mới; phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối với các đô thị lân cận nhằm thu hút dân cư, giảm thiểu quá trình di cư, giảm tải cho khu vực đô thị. 

Các khu vực dân cư nông thôn ven đô thị hiện hữu nằm trong khu vực đô thị hóa cần được phát triển theo hướng bảo tồn các cấu trúc không gian làng vốn có, các không gian chung như đình, chùa, giếng nước, bảo tồn kiến trúc đặc trưng. Hạn chế  tình trạng nhà ở phát triển dọc theo các trục giao thông. 

2.3. Các khu vực xung quanh các khu công nghiệp

– Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho công nhân theo hình thức chung cư, đồng thời phát triển nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng có chất lượng

tốt để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân. 

– Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở của người dân thông qua các công cụ quản lý theo quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. 

– Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần công nhân, người lao động tại các KCN. 

– Phát triển các tuyến xe buýt kết nối giữa các KCN và các dự án nhà ở xã hội, các khu nhà trọ với tần suất chuyến phù hợp với khung giờ làm việc của công nhân, người lao động. 

Bản đồ quy hoạch KCN Gia Bình II
Bản đồ quy hoạch KCN Gia Bình II

2.4. Khu vực thị trấn

– Phát triển nhà ở chủ yếu theo hướng xây dựng với mật độ thấp, xây dựng nhà ở có sân vườn, cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường và bản sắc văn hóa của địa phương.

– Có định hướng phát triển nhà ở theo mô hình khu dân cư đô thị tập trung,  tránh tình trạng nhà ở phát triển dọc theo các trục giao thông hiện trạng. 

* Diện tích nhà ở, đất ở tăng thêm:

Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 là 25.341.306 m2, tương đương với khoảng 3.341,09 ha đất quy hoạch để phát triển các dự án nhà ở.

Khu công nghiệp Gia Bình II

Khu công nghiệp Gia Bình II có vị trí nằm trên địa bàn 4 xã, trong đó có xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có phía Đông giáp đường dẫn cầu Bình Than, phía Tây giáp thôn Bảo Ngọc và xã Thái Bảo, phía Nam giáp Quốc lộ 17, phía Bắc giáp tuyến đường ĐT 282B.

Quy mô dự án Gia Bình II Bắc Ninh

Khu công nghiệp Gia Bình II có tổng diện tích quy hoạch 250 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.956,8 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch sử dụng đất và phân thành các chức năng bao gồm: Đất xây dựng nhà máy 167,23 ha (66,89%); đất giao thông 33,82 ha (13,53%); đất cây xanh 25,33 ha (10,13%); phần còn lại dành cho đất công trình công cộng – dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Mặt bằng dự án Khu công nghiệp Gia Bình II
Mặt bằng dự án Khu công nghiệp Gia Bình II

Dự án Khu công nghiệp Gia Bình II được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch, ưu tiên các lĩnh vực: Sản xuất, lắp ráp điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao.

Tại dự án, được đầu tư xây dựng hạ tầng với các hạng mục chính: Giải phóng mặt bằng, san nền, xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, cây xanh, hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó còn có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 7.000 m3/ngày đêm, gồm 02 mô-đun với công suất 3.500m3/ngày đêm.

Phối cảnh tại dự án Khu công nghiệp Gia Bình II
Phối cảnh tại dự án Khu công nghiệp Gia Bình II

Từ dự án Khu công nghiệp Gia Bình II, thuận tiện liên kết đến các khu vực tiện ích và vùng lân cận như: Cách Quốc lộ 18 khoảng 3,5 km, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 22 km, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 33 km; cách khu vực sân bay Nội Bài 60 km; cách cảng Đình Vũ Hải Phòng 90 km; cách cảng nước sâu Lạch Huyện 101 km…

Liên kết vùng dự án Khu công nghiệp Gia Bình II
Liên kết vùng dự án Khu công nghiệp Gia Bình II
Trên đây là những thông tin tổng quan về “Định hướng phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0848 84 59 59

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *