Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh – Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng với những định hướng, chiến lược phát triển phù hợp, Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ, là một trong các cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, khu vực động lực của Vùng Đồng bằng sông Hồng,… Trong điều kiện phát triển mới, tỉnh chú trọng đến phát triển xanh, bền vững, kiến tạo các giá trị riêng dựa trên những nền tảng mới như: Cải cách, đổi mới sáng tạo, kinh tế số,…

Với những định hướng và chiến lược vững chắc, quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo ra không gian và động lực phát triển mới trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, vùng và địa phương. 

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

I. Cơ hội

Hội nhập quốc tế

Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đến nay, nước ta đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức kinh tế thương mại khu vực và thế giới như ASEAN, APEC và tham gia ký kết nhiều hiệp định trong hợp tác kinh tế thương mại song phương và đa phương. Đặc biệt với những Hiệp định khu vực thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam đã ký (như ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ…), cũng như với những FTA mà Việt Nam đang đàm phàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của tỉnh có cơ hội thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu, từ đó thúc đẩy phát triển thương mại tỉnh. 

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Kinh tế vĩ mô

Về vĩ mô, quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện, đặc biệt là những chủ trương, định hướng lớn trong phát triển kinh tế – xã hội. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Bắc Ninh nắm bắt và lồng ghép các chính sách của tỉnh trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, nhất là những ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh cũng như các ngành có nhiều tiềm năng phát triển như: thương mại, du lịch, các ngành dịch vụ.

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Bắc Ninh – Những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024. Nguồn: TTXVN

Sự lãnh đạo của Chính phủ và các ban ngành

Với sự chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ trong xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng chiến lược CMCN 4.0 sẽ tạo ra nhiều lợi thế cho các địa phương nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng trong việc việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước; đồng thời với việc tiếp cận công nghệ mới giúp tối ưu hóa các nguồn lực để sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng tốt nhất với nhu cầu của thị trường, giúp rút ngắn nhiều khâu trung gian trong dây chuyền cung ứng và tăng cơ hội tiếp cận chuỗi giá trị góp phần phát triển TMĐT, giúp doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận thị trường ngoài tỉnh và thế giới. Bắc Ninh cần nắm bắt cơ hội này để phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới đồng thời mở ra cơ hội phát triển nhiều ngành công nghiệp tiềm năng.

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tiềm lực về văn hoá

Tiềm năng nguồn lực về giá trị văn hóa còn chưa được khai phá.

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Kinh tế số

Kinh tế số, Kinh tế tuần hoàn mở ra các cơ hội liên kết sâu và rộng trong nội tỉnh và liên tỉnh, liên vùng, giúp khai thác tối đa lợi thế và bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.

II. Thách thức

– Kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, thương mại toàn cầu bị thu hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng.

– Phát triển kinh tế – xã hội của nước ta nói chung trong giai đoạn vừa qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19. Thực trạng này dẫn đến nhiều khó khăn thách thức cho phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là tình trạng thiếu vốn nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Điều này đặt ra những thách thức đối với phát triển thương mại cả nước nói chung, Bắc Ninh nói riêng.

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Việt Nam tham gia vào các khu vực thương mại tự do như EVFTA hoặc CPTPP, bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường thì quá trình hội nhập này cũng mang lại nhiều thách thức do cạnh tranh kinh tế quốc tế ngày càng gay gắt. Điều này sẽ đặt các doanh nghiệp trong tỉnh trước sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế và nội địa về công nghệ, chất lượng và thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành có năng lực cạnh tranh thấp sẽ phải thu hẹp sản xuất hoặc bị thua lỗ, giải thể. Bên cạnh đó, rào cản phi thuế quan (hàng rào kỹ thuật và rào cản môi trường, cũng như nguyên tắc xuất xứ và vấn đề vệ sinh thực phẩm) ngày càng lớn nên sẽ có tác động lớn tới hàng hóa xuất khẩu của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng vì trình độ sản xuất và năng lực cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu của tỉnh còn thấp.

– Trong bối cảnh vốn đầu tư quốc tế đang trở nên khan hiếm và nhiều địa phương trong nước cũng như nhiều nền kinh tế trong khu vực đang cạnh tranh gay gắt để thu hút đầu tư, đặc biệt là cuộc chạy đua dành nguồn vốn FDI, việc huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn và đòi hỏi phải có nhiều giải pháp sáng tạo, khác biệt. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vẫn là một trong những thách thức lớn đối với Bắc Ninh trong giai đoạn vừa qua và giai đoạn sắp tới, đặc biệt là việc sử dụng tài nguyên đất đai, vốn, lao động vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

– Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có xu hướng ngày càng tăng cả về tốc độ và tính nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Hơn nữa, các hành vi thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; hành vi gây rối, tệ nạn cũng ngày càng manh động hơn và với quy mô lớn hơn. Đây là một trong những thách thức, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và nếu không có biện pháp quản lý, phát hiện và ngăn chặn kịp thời có thể gây mất niềm tin của nhân dân và nhà đầu tư.

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

III. Phân tích tổng hợp cơ hội và thách thức tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030

 1. Cơ hội

 • Ưu thế của cuộc CMCN 4.0 giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao cơ hội tiếp cận thị trường. Các lĩnh vực mà Bắc Ninh có tiềm năng phát triển như thương mại, dịch vụ, du lịch, có thể tận dụng cách mạng CN 4.0 để bứt phá trong thời kỳ quy hoạch tới.
 • Trong giai đoạn tới các Hiệp định thương mại thế hệ mới giữa Việt Nam và các đối tác đa phương sẽ bắt đầu có hiệu lực như CPTPP; EVFTA… cùng với việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi mới. Việc chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội cho Tỉnh mở rộng thị trường, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài
 • Việt Nam cũng tiếp tục là một trong số ít các nước đang phát triển thu hút mạnh các dòng vốn FDI trên thế giới. Triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam khả quan và Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là cơ hội thuận lợi để Bắc Ninh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI.
 • Cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông; rút ngắn khoảng cách của Bắc Ninh với các địa phương, giữa các địa phương trong tỉnh sẽ là cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 • Tiềm năng nguồn lực về giá trị văn hóa chưa được khai phá.
 • Kinh tế số, Kinh tế tuần hoàn mở ra các cơ hội liên kết sâu và rộng trong nội tỉnh và liên tỉnh, liên vùng, giúp khai thác tối đa lợi thế và bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển

2. Thách thức

 • Tỉnh Bắc Ninh có diện tích đất tự nhiên và quỹ đất chưa sử dụng nhỏ, do đó định hướng phát triển của tỉnh theo mô hình hiện đại, đô thị nén (Như Singapore, Hongkong);
 • Cạnh tranh trong thu vốn đầu tư của các địa phương trong nước đang rất gay gắt, cả đối với nguồn vốn trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (tài nguyên đất đai, vốn, lao động) vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vẫn là một trong những thách thức lớn đối với Bắc Ninh.
 • Kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp là trở ngại với tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng (hậu quả của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, biến đổi khí hậu,…). Tự do hóa thương mại, cũng như quá trình tái cơ cấu kinh tế trong nước có thể gây ra những tác động tiêu cực đến những ngành, những địa phương, có năng lực canh tranh thấp, có doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc bị thua lỗ, giải thể.
 •  Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có giá trị thấp sang công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế dịch vụ … đặt ra nhiều điều kiện thách thức đối với công tác quản lý phát triển trong giai đoạn mới.
 • Nằm trong vùng phát triển tế năng động đòi hỏi sự cạnh tranh phát triển giữa các địa phương về thu hút đầu tư và tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Việc quá gần trung tâm Thủ đô cũng bị ảnh hưởng của lực hút từ trung tâm.
 •  Tốc độ tăng trưởng dân số, lao động còn thấp so với nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, các đô thị mở rộng không gắn với phát triển và tập trung dân cư đô thị. Làng xóm mở rộng tại chỗ và đô thị hóa khá nhanh đặt ra nhiều thách thức cho hạ tầng và môi trường.
 •   Hệ thống đô thị và cơ sở hạ tầng chưa phát triển tương xứng với các cơ sở kinh tế đã gây những bất cập về môi trường xã hội và môi trường tự nhiên cần phải đầu tư giải quyết trong giai đoạn tới.
 • Hệ thống các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư hiện đã được lập và phê duyệt rất lớn, cần phải có giải pháp khớp nối và huy động nguồn lực thực hiện.
 • Giá đất, chi phí thuê hạ tầng, nhà xưởng cao; một số khu vực làng nghề, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; lao động kỹ thuật cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển;
 • Giá trị văn hóa, du lịch chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng  

Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh - Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

————————–

   

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Cơ hội, thách thức khi phát triển tại Tỉnh Bắc Ninh – Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

———————

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *