Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam – Bắc Ninh – Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

Việt Nam hiện đang là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi. Bắc Ninh, một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Bộ, nổi bật lên như một trung tâm công nghiệp mới, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn. Trong bối cảnh này, Khu công nghiệp Hanaka tại Bắc Ninh nổi lên như một điểm sáng với nhiều cơ hội và tiềm năng đầu tư.

Tuy nhiên, để thực hiện các dự án đầu tư tại Bắc Ninh nói chung và Khu công nghiệp Hanaka nói riêng, các nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định về đất đai và quyền sử dụng đất. Những quy định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai dự án mà còn quyết định sự thành bại của các khoản đầu tư. 

Ngay sau khi Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua và đang được khẩn trương hoàn thiện các nghị định, văn bản hướng dẫn để Luật có hiệu lực sớm hơn theo quy định (dự kiến có hiệu lực từ 1-7-2024 thay vì 1-1-2025), tỉnh Bắc Ninh có nhiều giải pháp triển khai tích cực nhằm sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống.  

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

Với nhiều nội dung mới về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất… Luật Đất đai 2024 là hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất, góp phần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho các dự án có liên quan đến sử dụng đất đai.

Trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là tại các khu công nghiệp như Hanaka ở Bắc Ninh, việc nắm vững các quy định pháp lý về đất đai và quyền sử dụng đất là rất quan trọng. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba vấn đề chính thường được quan tâm:

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

1. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Thời gian bao lâu?

1.1. Thủ tục: “Thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

  • Đối tượng thực hiện: nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 
  • Trình tự thực hiện: 

– Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

+ Nhà đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp bằng các hình thức như: trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra tính chính xác, đầy đủ hồ sơ và tiếp nhận theo quy định.

– Bước 2: Chuyển hồ sơ:
    Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ. Thời gian luân chuyển hồ sơ này được tính vào tổng thời gian giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

– Bước 3: Giải quyết hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý các khu công nghiệp, cơ quan phối hợp có trách nhiệm giải quyết như sau:

+ Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thời gian quy định và thông báo kết quả cho Ban Quản lý các khu công nghiệp biết để nhận kết quả. 

+ Trường hợp sau khi thẩm định, không đủ điều kiện quyết định, giải quyết thì trả hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

+ Các hồ sơ đến hạn nhưng chưa có kết quả giải quyết (quá hạn giải quyết), trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn cơ quan phối hợp phải thông báo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và có văn bản xin lỗi nhà đầu tư, doanh nghiệp trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn đề nghị gia hạn trả kết quả.

– Bước 4: Sau khi nhà đầu tư, doanh nghiệp ký quỹ thực hiện dự án thì Ban Quản lý các khu công nghiệp chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (Một cửa Sở tài nguyên và Môi trường) để giải quyết hồ sơ. Các bước giải quyết cụ thể như sau:

+ Thứ nhất: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

+ Thứ hai: Doanh nghiệp được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, doanh nghiệp được thuê đất nộp tiền thuê đất.

+ Thứ ba: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

+ Thứ tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng trao quyết định cho thuê đất, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kết quả xử lý hồ sơ: 

– Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

– Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ:

Trường hợp: Thuê đất trả tiền hàng năm_QĐ845_2019_NC(2)

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (chủ đầu tư liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp).

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp cho doanh nghiệp kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư (Nộp 02 quyển thuyết minh dự án đầu tư kèm Bản vẽ mặt bằng tổng thể để trình UBND tỉnh).

Văn bản ký quỹ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định ĐTM hoặc văn bản về lập thủ tục kế hoạch bảo vệ môi trường; Báo cáo tài chính; Giấy xác nhận cung cấp tín dụng,…

Số bộ hồ sơ: 04 bộ

Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chờ bổ sung hồ sơ khi có sai sót, chỉnh sửa hoặc thời gian chờ doanh nghiệp thực hiện ký quỹ, thực hiện nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng khi thuê đất).

Lệ phí: 

– Phí thẩm định:
+ Khu vực các phường, thị trấn: 5.000.000đ/hồ sơ.
+ Khu vực khác: 2.500.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận:
+ Trường hợp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ/giấy.
+ Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000đ/giấy.

2. Nhà đầu tư có quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền trên đất không?

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

2.1. Quy định về quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho…từ những chủ thể khác có quyền sử dụng đất.

Căn cứ Điều 5 Luật Đất đai 2024 quy định người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

– Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

– Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

– Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.2. Quyền sử dụng đất mới được làm chủ đầu tư dự án nhà ở?

Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định cụ thể: Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp dưới đây và có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan thì trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại:

(a) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

(b) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở;

(c) Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về  đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Như vậy, theo pháp luật về nhà ở thì nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo một trong các trường hợp nêu trên mới thuộc diện được xem xét, công nhận làm chủ đầu tư.

3. Có thể chuyển nhượng đất cho bên thứ ba không? Nếu có, chi phí chuyển nhượng như thế nào?

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng đất

  • Thế nào là chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Luật Đất đai 2013 quy định về khái niệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  • Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đủ các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp là người thừa kế thuộc khoản 3 Điều 186 hoặc nhận thừa kế theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện trên, người sử dụng đất khi thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 Luật Đất đai 2013 như: Đáp ứng điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; người nhận chuyển nhượng không thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng,…

Trong một số trường hợp, ngoài việc bên chuyển nhượng có đủ điều kiện thì bên nhận chuyển nhượng cũng phải thuộc trường hợp không bị cấm nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Lệ phí chuyển nhượng đất

Lệ phí trước bạ 

Lệ phí trước bạ được sẽ do người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp khi đăng ký quyền sử dụng đất.

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP (từ ngày 01/3/2022, áp dụng theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP), lệ phí trước bạ được tính như sau: 

Lệ phí trước bạ     =      Giá tính lệ phí trước bạ   x     0,5%

Giá tính lệ phí trước bạ được quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP (từ ngày 01/3/2022, áp dụng theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP) như sau: 

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

– Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất tại bảng giá đất : 70 năm x Thời hạn thuê đất

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng:

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

– Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 11 Điều 2 Thông tư 85/2019/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC), lệ phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Do đó, mức thu này sẽ phụ thuộc vào từng địa phương nơi có bất động sản được chuyển nhượng mà lệ phí thẩm định sẽ khác nhau. 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC), lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

Do đó, mức thu này sẽ phụ thuộc vào từng địa phương nơi có bất động sản được chuyển nhượng mà lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ khác nhau, thường không quá 500 ngàn đồng/lần cấp mới.

Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Theo Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phụ thuộc vào giá trị tài sản chuyển nhượng cụ thể:

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bên có nghĩa vụ phải thanh toán lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phí công chứng.

Quy định sử dụng đất tại Bắc Ninh nói riêng

Nhanh chóng ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024

Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tỷ lệ đô thị hóa cao nên tại các đợt tiếp xúc cử tri, những nội dung liên quan tới đất đai được cử tri Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. 

11/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý các dự thảo Nghị định quy định về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 chương, 54 điều, quy định cụ thể về căn cứ tính tiền sử dụng đất; diện tích đất tính tiền sử dụng đất; giá đất tính tiền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất; tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án áp dụng đối với tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trong các dự thảo Nghị định như: Phương thức xác định chi phí của thửa đất, khu đất cần định giá; công tác đào tạo, cấp chứng chỉ cho các giám định viên; nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; các mức miễn, giảm tiền thuê đất…

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất

Thông tin dự án Khu công nghiệp Gia Bình II

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Gia Bình II có quy mô 250 ha và tổng vốn đ’ầu tư dự kiến lên đến 3.956,8 tỉ đồng. Với việc xây dựng hiện đại và sử dụng công nghệ tiên tiến, dự án này nhằm “đón” các doanh nghiệp công nghiệp sạch, góp phần thúc đẩy kinh tế trong khu vực phía nam sông Đuống và tỉnh Bắc Ninh.

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất
Sơ đồ Khu công nghiệp Gia Bình II

Khu công nghiệp Gia Bình II được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh theo Văn bản số 1511/TTg-KTN ngày 20/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ, với diện tích quy hoạch dự kiến là 250 ha.

Dự án này có tổng diện tích quy hoạch 250 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 3.956,8 tỷ đồng. Quy hoạch sử dụng đất được phân thành các chức năng cụ thể, bao gồm: đất xây dựng nhà máy chiếm 66,89%, đất giao thông 13,53%, đất cây xanh 10,13%, và phần còn lại dành cho các mục đích khác như đất công trình công cộng – dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Dự án Khu công nghiệp Gia Bình II được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến và tập trung vào công nghiệp sạch, đặc biệt ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử, công nghệ thông tin và công nghệ cao.

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất
Bắc Ninh: Đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Gia Bình II

Tại dự án, việc đầu tư xây dựng hạ tầng bao gồm các hạng mục chính như: giải phóng mặt bằng, san nền, xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, cây xanh và hệ thống thoát nước. Đặc biệt, có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 7.000 m3/ngày đêm, bao gồm 02 mô-đun có công suất 3.500m3/ngày đêm.

Dự án Khu công nghiệp Gia Bình II còn có vị trí thuận tiện, kết nối với các khu vực tiện ích và vùng lân cận như sau: cách Quốc lộ 18 khoảng 3,5 km, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 22 km, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 33 km; cách sân bay Nội Bài 60 km; cách cảng Đình Vũ Hải Phòng 90 km; cách cảng nước sâu Lạch Huyện 101 km…

Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam - Bắc Ninh - Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất
Liên kết vùng dự án Khu công nghiệp Gia Bình II

Chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Gia Bình II là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, được thành lập từ năm 2007, có trụ sở tại Khu công nghiệp Hanaka, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn Hanaka trước đây là Nhà máy Thiết bị điện Hanaka, với Công ty TNHH Hồng Ngọc là cổ đông chính. Hiện tại, tập đoàn có tổng vốn điều lệ 2.599 tỷ đồng và hoạt động trong các lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh máy biến áp, sản xuất dây cáp điện trung hạ thế, sản xuất bao bì phục vụ ngành ăn uống, và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án…

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Các câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam – Bắc Ninh – Hanaka: Câu hỏi về quy định về đất và quyền sử dụng đất” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

————————–

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái, #GiaBinhII, #Industrialpark, #RealEstate, #BacNinh, #Eco-Industrialpark, #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *