Phương hướng phát triển ngành Logistics tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng với những định hướng, chiến lược phát triển phù hợp, Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ, là một trong các cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, khu vực động lực của Vùng Đồng bằng sông Hồng,… Trong điều kiện phát triển mới, tỉnh chú trọng đến phát triển xanh, bền vững, kiến tạo các giá trị riêng dựa trên những nền tảng mới như: Cải cách, đổi mới sáng tạo, kinh tế số,…

Với những định hướng và chiến lược vững chắc, quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo ra không gian và động lực phát triển mới trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, vùng và địa phương. 

Phương hướng phát triển ngành Logistic tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

I. Thực trạng ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics

Ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics có vai trò đặc biệt quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đóng góp tích cực vào thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

       Giai đoạn 2011-2020, tổng mức đầu tư vào dịch vụ vận tải và logistic là 25.298 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu từ dịch vụ vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng nhanh với mức tăng bình quân là 17,28 %/năm trong giai đoạn 2011-2020, đạt 6.847 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, gấp 3,56 lần so với năm 2011 (đạt 1.924 tỷ đồng). Dịch vụ vận tải, kho bãi có tốc độ tăng trưởng VA bình quân đạt 11,7 %/năm, theo giá so sánh 2010.

 

Phương hướng phát triển ngành Logistic tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Bắc Ninh trở thành điểm đến của doanh nghiệp Logistics

Hệ thống hạ tầng kho vận, trung tâm logistic, cảng nội địa được hình thành với 9 kho vận, 7 trung tâm logistics, 02 cảng thủy nội địa chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu kho, vận chuyển hàng hóa của các tập đoàn FDI lớn như Samsung, Canon, Công ty quốc tế Unilever và nhiều kho, bãi có quy mô lớn tại cảng cạn (Dry Depot) phục vụ nhu cầu lưu chuyển, phân phối sản phẩm của các nhà máy trong KCN.

       Khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng đều từ 24.626 nghìn tấn năm 2011 lên 38.242 nghìn tấn năm 2020. Tương tự, khối lượng hàng hóa luân chuyển cũng tăng với tốc độ tăng bình quân là 5,4 %/năm.

 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hàng hóa Vận chuyển (nghìn tấn) 24.626 24.578 26.366 29.025 30.935 33.333 35.810 36.705 39.768 38.242
Luân chuyển (nghìn tấn/km) 1.231.208 1.304.957 1.376.549 1.465.523 1.512.715 1.625.150 1.747.433 1.787.963 1.998.326 1.921.901
Hành khách Vận chuyển (nghìn người) 10.796 13.682 14.067 13.707 15.066 16.298 18.516 26.001 29.150 18.149
Luân chuyển (nghìn người/km) 341.270 471.281 491.742 567.172 680.467 759.603 864.363 1.173.463 1.294.966 846.973

Khối lượng vận chuyển hàng hóa và du khách     

Doanh thu dịch vụ vận tải chủ yếu đến từ vận tải đường bộ với 3.324 tỷ đồng trong năm 2020 (chiếm 48,5% tổng doanh thu). Doanh thu từ hoạt động kho bãi có xu hướng tăng nhanh từ 2016 (71 tỷ, lên 104 trong năm 2020). Khi xem xét doanh thu phân theo loại hình kinh tế, các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp chính vào tăng trưởng doanh thu cho dịch vụ vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, bình quân chiếm 76,5% tổng doanh thu. Từ năm 2014, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào tăng trưởng doanh thu, tăng từ 26,7% năm 2014 lên 40,8% năm 2020. Tính tới năm 2019, toàn tỉnh có 40 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với hơn 3.500 đầu xe và hơn 1000 doanh nghiệp, hộ cá thể với gần 3000 phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

Phương hướng phát triển ngành Logistic tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Tổng đầu tư vào dịch vụ vận tải và logistics giai đoạn 2011-2020 (giá so sánh 2010). Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh
Phương hướng phát triển ngành Logistic tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Tăng trưởng doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 2011-2020. ĐVT: Tỷ đồng  Nguồn: Niêm giám thống kê Bắc Ninh

          Bắc Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong ngoài nước về logictics như Mapletree, cảng cạn tại các KCN VISP, Tiên Du, Cảng cạn hàng không nối dài tại KCN Yên Phong. Gần đây đã thu hút được loại hình logics xanh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, vận tải đường sông tại Tân Cảng Quế Võ với công suất 7000 TEU, giảm chi phí và khí thải CO2. Bên cạnh đó, khối lượng hàng hóa trung chuyển trong khu vực lớn và tỉnh có thế mạnh về công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp phụ trợ cũng góp phần vào động lực tăng trưởng ngành. 

II. Phương án phát triển ngành Logistic giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

  1. Quan điểm phát triển

Phát triển Bắc Ninh đồng bộ cơ sở hạ tầng, gồm mạng lưới phân phối và kho bãi, và nâng cao năng lực cung ứng của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh, xây dựng Bắc Ninh trờ thành một trung tâm quan trọng logistics của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cụ thể, định hướng phát triển hoạt động vận tải, kho bãi, đồng thời tận dùng lợi thế trên trục thương mại để phục vụ các nhà máy địa phương, hoạt động bán lẻ và TMĐT; Phát triển các dịch vụ logistics chuyên dụng như cảng cạn (Dry depot).

  1. Định hướng phát triển

Về hoạt động logistics, ngoài vị trí thuận lợi tọa lạc trên tuyến logistics của nhiều cụm ngành điện tử, dệt may và nông sản, Bắc Ninh còn nằm trong khu vực Đồng bằng sông Hồng với khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn, chiếm 14% luồng hàng cả nước. Bởi vậy, tỉnh có tiềm năng phát triển các dịch vụ logistics phụ trợ để nắm bắt và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của không chỉ của các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu mà còn các doanh nghiệp bán lẻ và các hoạt động thương mại điện tử khác.

Phương hướng phát triển ngành Logistic tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Vị trí trung tâm của Bắc Ninh cho hoạt động logistics

       Định hướng phát triển trung tâm logistics cấp Vùng cho các tuyến vận chuyển Đông – Nam và Bắc – Nam tại Phong Khê (Thành phố Bắc Ninh) – Đông Phong (Yên Phong) – Đức Long (Quế Võ). Theo báo cáo Logistics Việt Nam của Bộ Công thương, Bắc Ninh nằm trên tuyến hành lang vận tải biển số 1 (Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên) trong tương lai có nhiều tiềm năng thu hút nguồn hàng từ Bắc Giang Vĩnh Phúc để tập trung đưa đi cảng biển Hải Phòng.

       Định hướng phát triển hoạt động kho bãi phục vụ hoạt động sản xuất và bán lẻ, tận dụng lợi thế nằm trên các trục thương mại lớn của cả nước cũng như khu vực, đặc biệt chú trọng các nhà kho cho hoạt động giao hàng chặng cuối và các nhà kho sản xuất chuyên sử dụng chứa các nguyên liệu đặc thù hoặc các bán thành phẩm trong chuỗi giá trị sản xuất. Ngoài ra, quy hoạch định hướng phát triển các hoạt động cảng cạn (Dry depot), giảm thiểu thời gian dồn ứ trong xuất nhập khẩu và tối ưu hóa chi phí logistics cho doanh nghiệp, đồng thời phát triển các dịch vụ phụ trợ logistics như các hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đóng gói, v.v.

       Phát triển định hướng nói trên yêu cầu các cơ chế chính sách ưu đãi hợp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp vận tải và logistics đến với tỉnh, đặc biệt thu hút các nhà đầu tư thành lập cảng cạn và đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, đồng thời chú trọng phát triển các doanh nghiệp logistics cung cấp các giải pháp toàn diện, từ vận chuyển nguyên vật liệu đến giao hàng chặng cuối nhằm tối ưu hóa chi phí.

       Định hướng phát triển logistics tận dụng thế mạnh về công nghệ trong tương lai, tập trung vào việc chuyển đổi số các dịch vụ logistics, đặc biệt là các dịch vụ trọng tâm như làm thủ tục hải quan, kho bãi trung chuyển đến các khu vực cảng biển trọng yếu.  Ví dụ 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2022 thực hiện tại 3 Cục Hải quan Bắc Ninh, TP.HCM và TP.Hải Phòng, trong đó Bắc Ninh ghi nhận giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu là 169,4 tỷ USD – dẫn đầu cả nước. Việc chuyên môn hóa và ứng dụng chuyển đổi số trong thủ tục hải quan sẽ tạo thành lợi thế cạnh tranh lớn của Bắc Ninh. Khai thác hệ thống logistics quy mô lớn, với dịch vụ 3L (logistics thuê ngoài, dịch vụ logistics do bên thứ ba cung cấp nhưng đơn lẻ) đang là điểm yếu của thị trường. Tận dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài để tạo điều kiện xây dựng hạ tầng logistics phục vụ quy mô lớn với giá thành hợp lý.

       Phát triển đào tạo nhân lực logistics có tay nghề cao thông qua việc hợp tác giữa doanh nghiệp tại tỉnh và các trường đại học, trường cao đẳng tại đại phương để đảm bảo đầu ra và phát triển nhân lực phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 

​​————————–

 

   

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Phương hướng phát triển ngành Logistic tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

———————

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *